आत्मामा जीवन |TWR Nepal | Be Blessed

Aathma ma jiwan|| TWR Nepal || Be blessedDaily Bread : It is a program that inspire everlasting life towards Lord Jesus. Be blessed with Pr. Simon Subba through a Daily Bread from GOD words. AMEN…

Posted by TWR Nepal on Thursday, May 4, 2017

Aathma ma jiwan|| TWR Nepal || Be blessed

"हाम्रो लागि परमेश्वरको उद्देश्यहरु"…हेर्नुहोस् र आशिषित हुनुहोस् | presented By TWR-Nepal.

Posted by TWR Nepal on Tuesday, May 9, 2017

“हाम्रो लागि परमेश्वरको उद्देश्यहरु”…

अविश्वासको दुःखद अनुभव / Twr-Nepal

अविश्वासको दुःखद अनुभव ||Twr-Nepal || Be Blessed बाइबलले हामीलाई भन्दछ हरेकजनासँग विश्वासको नाप छ। यसको मतलव परमेश्वरले हामीलाई हामीले विश्वास गर्न सक्नेमा सृजना गर्नुभएको छ।….

Posted by TWR Nepal on Thursday, May 18, 2017

अविश्वासको दुःखद अनुभव ||Twr-Nepal || Be Blessed

परमेश्वरमा कसरी स्वीकारयोग्य हुने |

परमेश्वरमा कसरी स्वीकारयोग्य हुने || Twr Nepal || Be blessedमलाई विश्वास छ, जीवनमा अति निराँस बनाउने अनुभव हो इन्कार गरिनु। Please Watch share, Like, Comment and subscribe.Visit us: www.twrnepal.com

Posted by TWR Nepal on Thursday, June 1, 2017

परमेश्वरमा कसरी स्वीकारयोग्य हुने || Twr Nepal || Be blessed

जीवनको निम्ती व्यबहारिक् नियमहरु

जीवनको लागि आवश्यक आधारभूत शिक्षा..

Posted by TWR Nepal on Thursday, June 8, 2017

जीवनको निम्ती व्यबहारिक् नियमहरु

जीवनको निम्ती व्यबहारिक् नियमहरु

कमजोरी हातहरु लाई सहायता गरौ ( Help to the weakened one)

कमजोरी हातहरु लाई सहायता गरौ ( Help to the weakened one). Watch and Be blessed

Posted by TWR Nepal on Monday, July 10, 2017

कमजोरी हातहरु लाई सहायता गरौ ( Help to the weakened one).

God’s care for broken heart.

God’s care for broken heart. No hope ? No future ?

Posted by TWR Nepal on Sunday, August 6, 2017

God’s care for broken heart.

Discouragement and Defeat.

Discouragement and Defeat.You may think for yourself,“I am nothing but looser and failure only.” No, you can still stand up.

Posted by TWR Nepal on Sunday, July 30, 2017

Discouragement and Defeat.

Blessing and Honor

Blessing and Honor Blessing and Honor are coming for you. Do not miss watching this video.

Posted by TWR Nepal on Sunday, July 23, 2017

Blessing and Honor

कमजोरी हातहरुलाई सहयोग गरौ ( Help to the weakened one)

Let us not make God grieve.( परमेश्वरलाई दुखित नतुल्याउ…)